Zápisy z jednání výboru KASO

Zápis z 41. jednání Výboru KASO konaného dne 6. 10. 2021. Příloha 1 – Halová termínovka 2022. Příští schůze bude 10. 11. 2021 od 9:00 v Olomouci.

Zápis z 40. jednání Výboru KASO konaného dne 25. 8. 2021. Příloha 1 – Atletika hravě, Příloha 2 – Plán práce Výboru KASO II. pol 2021, Příloha 3 – Koncepce mládežnické atletiky, Příloha 4 – Soutěže mladšího žactva. Příští schůze bude 6. 10. 2021 od 13:00 v Olomouci.

Zápis z 39. jednání Výboru KASO konaného dne 23. 6. 2021. Příloha 1 – Koncepce mládežnické atletiky, Příloha 2 – Koncepce KPD mladšího žactva. Příští schůze bude 25. 8. v 9:00 v Olomouci.

 

Zápis z 38. jednání Výboru KASO konaného 26. 5. 2021. Příloha 1 – Čestné prohlášení, Příloha 2 – aktuální termínovka KPD+MMaS. Příští schůze bude 23. 6. v 13:30 v Olomouci.

 

Zápis z 37. jednání Výboru KASO konaného 28. 4. 2021. Příští schůze bude 26. 5. v 9:00 v Olomouci.

Zápis z 36. jednání Výboru KASO konaného 3. 3. 2021 ONLINE. Příští schůze bude 28. 4. v 9:00 v Olomouci.

Zápis z 35. jednání VV KASO konaného 27. 1. 2021 ONLINE. (Příloha 1 – noví rozhodčí, Příloha 2 – návrh rozpočtu KASO 2021, Příloha 3 – Termíny KP) Příští schůze bude 3. 3. v 16:00 v Olomouci / ONLINE.

Zápis z 34. jednání VV KASO konaného 23. 9. 2020 v Olomouci Příští schůze bude 21. 10. v 9:00.

 

Zápis z 33. jednání VV KASO konaného 26. 8. 2020 v Olomouci Příští schůze bude 23. 9. v 9:00.

Zápis z 32. jednání VV KASO konaného 17. 6. 2020 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 26. 8. v 9:00.

Zápis z 31. jednání VV KASO konaného 6. 5. 2020 v Olomouci Příští schůze bude 3. 6. v 9:00.

 

Zápis z 30. jednání VV KASO konaného 4. 3. 2020 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 8. 4. v 16:00.

 

Zápis z 29. jednání VV KASO konaného 12. 2. 2020 v Olomouci. Příští schůze bude 4. 3. v 9:00.

Zápis z 28. jednání VV KASO konaného 8. 1. 2020 v Olomouci (Příloha 1) Příští schůze bude 12. 2. v 9:00.

 

Zápis z 27. jednání VV KASO konaného 11. 12. 2019 v Olomouci (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3) Příští schůze bude 8. 1. v 15:00.

Zápis z 26. jednání VV KASO konaného 13. 11. 2019 v Olomouci (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3) Příští schůze bude 11. 12. v 9:00.

Zápis z 25. jednání VV KASO konaného 16. 10. 2019 v Olomouci (Příloha 1, Příloha 2) Příští schůze bude 13. 11. v 9:00.

 

Zápis z 24. jednání VV KASO konaného 18. 9. 2019 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 16. 10. v 9:00.

 

Zápis z 23. jednání VV KASO konaného 21. 8. 2019 v Olomouci Příští schůze bude 18. 9. v 9:00.

Zápis z 22. jednání VV KASO konaného 19. 6. 2019 v Olomouci Příští schůze bude 21. 8. ve 13:00.

 

Zápis z 21. jednání VV KASO konaného 22. 5. 2019 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 19. 6. v 9:00.

Zápis z 20. jednání VV KASO konaného 17. 4. 2019 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 22. 5. v 9:00.

Zápis z 19. jednání VV KASO konaného 20. 3. 2019 v Olomouci (Příloha 1, Příloha 2) Příští schůze bude 17. 4. v 9:00.

Zápis z 18. jednání VV KASO konaného 14. 2. 2019 v Olomouci (Program VH 2019) Příští schůze bude 20. 3. v 15:00.

 

Zápis z 17. jednání VV KASO konaného 9. 1. 2019 v Olomouci Příští schůze bude 14. 2. v 9:00.

 

Zápis z 16. jednání VV KASO konaného 14. 11. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 9. 1. 2019 v 15:00.

 

Zápis z 15. jednání VV KASO konaného 3. 10. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 14. 11. 2018 v 15:00.

 

Zápis z 14. jednání VV KASO konaného 22. 8. 2018 v Přerově Příští schůze bude 3. 10. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 13. jednání VV KASO konaného 5. 6. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 22. 8. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 12. jednání VV KASO konaného 10. 5. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 5. 6. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 11. jednání VV KASO konaného 10. 4. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 10. 5. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 10. jednání VV KASO konaného 13. 3. 2018 v Olomouci (vzor plné moci pro VH) Příští schůze bude 10. 4. 2018 v 15:30. 

 

Zápis z 9. jednání VV KASO konaného 20. 2. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 13. 3. 2018 v 9:00.