Výbor KASO

Předseda

RNDr. Drahoslav Dočkal

 
 

Místopředseda

Ing. Jan Milas

Tajemník, hospodář

Mgr. Robert Novotný

Soutěžní komise

Ing. Václav Klvaňa

 

Komise rozhodčích

Ludmila Pudilová

Komise mládeže

Zdenek Rakowski

Soutěže mladšího žactva

Milan Čečman

Soutěže staršího žactva

Mgr. Jarmila Hynková

Soutěže mimo dráhu

Mgr. Bc. Miroslav Sadil

Revizor

Iveta Janků