Středoškolský pohár

Středoškolský pohár 2019
38. ročník atletické soutěže školních družstev

 

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI:

 

 

POSTUPUJÍCÍ ŠKOLY NA KRAJSKÉ FINÁLE

POSTUPUJÍCÍ ŠKOLY NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE

 

PŘIHLÁŠKY:

Podávají střední školy elektronicky prostřednictvím webu https://www.stredoskolskypohar.cz/prihlaska.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.STREDOSKOLSKYPOHAR.CZ