Červenec 2021

Aktuální změny v termínovce

Z rozhodnutí zástupců moravských STK a po konzultaci s Výborem KASO došlo k následujícím úpravám v termínovce Moravy a Slezska 2021. Více v článku…