Pravidla poháru

Boduje vždy 20 nejlepších závodníků v každé kategorii s příslušností k Olomouckému kraji (oddíl či bydliště v Olomouckém kraji).

Každý závodník může bodovat pouze ve své kategorii.

Do celkového hodnocení se započítávají body nejlepších umístění z počtu 2/3 skutečně proběhlých závodů zařazených do Poháru zaokrouhleno dolů na celé číslo. 12 závodů = započítá se 8, 11 závodů = započítá se 7, 10 závodů = započítá se 6, 9 závodů = započítá se 6, 8 závodů = započítá se 5, 7 závodů = započítá se 4, 6 závodů = započítá se 4.

Závodníci soutěží v jednotlivých kategoriích a do celkového hodnocení Poháru se započítávají body za umístění prvním dvaceti běžcům v každé kategorii v jednotlivých závodech následujícím způsobem:
1. místo – 30 bodů, 2. místo – 27 bodů, 3. místo – 25 bodů, 4. místo – 23 bodů, 5. místo – 21 bodů, 6. místo – 19 bodů, 7. místo – 17 bodů, 8. místo – 15 bodů, 9. místo – 13 bodů, 10. místo – 11 bodů,  11. místo – 10 bodů, 12. místo – 9 bodů, 13. místo – 8 bodů, 14. místo – 7 bodů, 15. místo – 6 bodů, 16. místo – 5 bodů, 17. místo – 4 body, 18. místo – 3 body, 19. místo – 2 body, 20. místo – 1 bod.

V případě rovnosti bodů mezi prvními 5 závodníky rozhoduje větší počet prvních, resp. 2., 3. a dalších umístění v započítávaných závodech.

Věkové kategorie:

Nejmladší děti (kluci/ dívky) 2017 a mladší
Přípravka mladší (kluci/dívky) 2015/2016
přípravka starší (kluci/ dívky) 2013/2014
mladší žáci/ml.žákyně 2011/2012
starší žáci/st.žákyně 2009/2010
dorostenci/dorostenky 2007/2008

 

Závěrečné vyhodnocení poháru: Slavnostní vyhodnocení Běžeckého poháru proběhne v prosinci 2024. Poháry budou uděleny nejlepším třem běžcům v každé kategorii.  Běžci na 4. a 5. místě dostanou diplom a věcnou cenu.

Doporučené délky tratí pro jednotlivé kategorie:

Nejmladší děti (kluci/ dívky) 2017 a mladší 300m-400m
Přípravka mladší (kluci/dívky) 2015/2016 500m

 

Přípravka starší (kluci/ dívky) 2013/2014 500m-800m

 

Mladší žáci/ml.žákyně 2011/2012 800m-1000m

 

Starší žáci/st.žákyně 2009/2010 1000m-1500m

 

Dorostenci/dorostenky 2007/2008 2000m-3500m