Štafetový pohár

Štafetový pohár 2022
6. ročník atletické soutěže školních družstev žáků 1. stupně

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI:

PŘIHLÁŠKY:

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaskaPřihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.STAFETOVYPOHAR.CZ