Štafetový pohár

Štafetový pohár 2024
11. ročník atletické soutěže školních družstev žáků 1. stupně

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI:

POSTUPUJÍCÍ ŠKOLY DO KRAJSKÉHO FINÁLE

  • Krajské finále:
  • Republikové finále:
    • Trutnov
      • 23. 5. 2024 – propozice, výsledky

PŘIHLÁŠKY:

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaskaPřihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.STAFETOVYPOHAR.CZ