Delegace hlavních rozhodčích KASO 2022

Krajská komise rozhodčích delegovala hlavní rozhodčí na vybrané závody v rámci kraje.

Mezi povinnosti hlavního rozhodčího mimo jiné patří napsání a odeslání Zprávy hlavního rozhodčího do 14 dnů po závodě na e-mail: sadil@centrum.cz a UAlex@seznam.cz. Mimo tyto dva, se posílá Zpráva i pořadateli a v případě ligových soutěží na komisi rozhodčích ČAS. Prosíme o pečlivé vyplnění co nejdříve po závodě, protože je to podklad pro vylepšení naší práce rozhodčích, ale i pořadatelů.

Delegace HR na hlavní sezónu 2022

Formulář zprávy Hlavního rozhodčího