Robert Novotný

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 od 16:30 v klubovně Atletického klubu Olomouc. Pozvánka včetně stanovení počtu delegátů za jednotlivé členy KAS zde. Jednací řád VH zde. Vzor plné moci pro delegáty VH zde.