Dokončena rekonstrukce atletického stadionu v Zábřehu

Právě byla dokončena plánovaná rekonstrukce atletického stadionu v Zábřehu.

Kolaudace proběhne 14. června a v záři 2019 je naplánováno slavnostní otevření stadionu.

Máme velkou radost z vytvoření dalšího atletického sportoviště s umělým povrchem na území Olomouckého kraje. Poděkování patří všem zainteresovaným osobám, zejména městu Zábřeh a p. starostovi RNDr. Mgr. Františku Johnovi, Ph.D., dále pánům PaedDr. Miroslavu Tempírovi a Ing. Jaroslavu Jaškovi a také předsedovi Atletiky Zábřeh p. Josefu Zikovi.

Věříme, že nově vzniklé sportoviště přispěje k dalšímu rozvoji atletického klubu Atletika Zábřeh.