Valná hromada KASO 2020

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve středu 17. 6. 2020 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc, 17. listopadu 1139/3 Olomouc.

Pozvánka včetně programu jednání a informace o počtech delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

Více informací a podkladů ve článku.

Předseda KAS jmenuje tajemníkem volební komise Zdeňka Rakowského, bytem tř. Kosmonautů 1066/24, 779 00 Olomouc, email: zrakowski@atletika.cz, tel.: 777140357.

Podle čl. 4 odst.1 a 2 Volebního řádu Valných hromad KAS:

(1) Návrh kandidáta na člena výboru KAS je oprávněn podat delegát valné hromady (dále jen „delegát“) nebo člen KAS.

(2) Návrh kandidáta se podává tajemníkovi písemně nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady a obsahuje

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován,

c) písemný souhlas kandidáta s volbou,

d) jméno nebo název navrhovatele a

e) datum a podpis navrhovatele.

 

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Účetní závěrka KAS 2019 zde.

Výroční zpráva KAS 2019 zde.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.