Rozvolňování opatření Vlády ČR od 11. 5. 2020

Od 11. května dojde k dalšímu rozvolňování opatření Vlády České republiky vztahující se i ke sportu a sportovním aktivitám. Více informací v příspěvku. Podle výkladového stanoviska Národní sportovní agentury bude platit od 11. května 2020:

Pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním hřišti:

– maximálně 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)

– bez šaten a sprch

– sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musejí po celou dobu

– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry

– po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek

– povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody…) při splnění výše uvedených podmínek.

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz .

Těšíme se, že nám opatření, která budou platit od 11. května, výrazně pomohou jak v tréninkových procesech, tak v pořádání našeho závodního startu sezony 1. června a budeme Spolu na startu. Do této iniciativy se může Váš oddíl či klub přihlásit. Více informací najdete v článku Spolu na startu.