Valná hromada KAS Olomouc 22. 5. 2024

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve středu 22. 5. 2024 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc, 17. listopadu 1139/3 Olomouc. Více informací a podklady pro Valnou hromadu v příspěvku.

Pozvánka včetně programu jednání a informace o počtech delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

Valné hromady KAS se zúčastní 16 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Dále se jednání VH KAS účastní členové výboru KAS a revizor KAS, nejsou-li vyslanými delegáty a hosté s hlasem poradním.

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Účetní závěrka KAS 2023 vč. přílohy zde.

Výroční zpráva KAS 2023 zde.

Návrh rozpočtu KAS 2024 zde.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.