Valná hromada KAS Olomouc

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc, 17. listopadu 1139/3 Olomouc. Více informací a podklady pro Valnou hromadu v příspěvku.

Pozvánka včetně programu jednání a informace o počtech delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

Valné hromady KAS se zúčastní 16 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Dále se jednání VH KAS účastní členové výboru KAS a revizor KAS, nejsou-li vyslanými delegáty a hosté s hlasem poradním.

Valná hromada je letos volební. Volit se bude Předseda KAS, 8 členů Výboru KAS a revizor KAS.

Předseda KAS jmenuje tajemníkem volební komise Zdeňka Rakowského, bytem tř. Kosmonautů 1066/24, 779 00 Olomouc, email: zrakowski@atletika.cz, tel.: 777140357.

Podle čl. 4 odst.1 a 2 Volebního řádu valných hromad KAS:

(1) Návrh kandidáta na člena výboru KAS, předsedu KAS a revizora KAS je oprávněn podat delegát valné hromady (dále jen „delegát“) nebo člen KAS.

(2) Návrh kandidáta se podává tajemníkovi písemně nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady a obsahuje

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován,

c) písemný souhlas kandidáta s volbou,

d) jméno nebo název navrhovatele a

e) datum a podpis navrhovatele.

 

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Účetní závěrka KAS 2021 vč. přílohy zde.

Výroční zpráva KAS 2021 zde. BUDE DOPLNĚNO.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.