Valná hromada KAS Olomouc

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve středu 3. 3. 2021 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc, 17. listopadu 1139/3 Olomouc.

Pozvánka včetně programu jednání a informace o počtech delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace je uvažováno o uskutečnění Valné hromady KAS Olomouc distančně formou online videokonference. Více informací v příspěvku.

Volit se bude 5 delegátů na VH ČAS konanou 17. 4. 2021 ve Sportovním centru Nymburk.

Předseda KASO jmenuje tajemníkem volební komise Mgr. Robert Novotného, email: rnovotny@atletika.cz, tel.: 603948958.

Podle ustanovení článku 5 odstavců 1 a 2 směrnice ČAS č. 2/2016 – Volební řád valných hromad KAS, je návrh kandidáta na funkci delegáta na valnou hromadu ČAS oprávněn podat delegát nebo člen KAS. Návrh se podává tajemníkovi volební komise písemně přímo na valné hromadě KAS až do okamžiku stanoveného volební komisí a obsahuje jméno a příjmení kandidáta, jméno nebo název navrhovatele a datum a podpis navrhovatele.

 

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Účetní závěrka KAS 2020 zde.

Výroční zpráva KAS 2020 zde.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.