Školení trenérů atletických přípravek 5. 12. 2020

Atletický klub Olomouc pořádá školení trenérů AP pro zájemce starší 16 let. Školení je primárně určeno pro zájemce z atletických klubů a oddílů Olomouckého kraje. V případě přetrvávajících mimořádných opatření Vlády ČR, bránící uspořádání školení, se školení uskuteční v náhradním termínu.

Pořadatel:                             Atletický klub Olomouc

Vedoucí školení:                  David Uhlíř, tel: 737 572 927, email: daviduhl@post.cz

Termín:                                 Sobota 5. 12. 2020

Začátek školení:                  09.00 h

Konec školení:                    15.00 h

Místo:                                   stadion TJ Lokomotiva Olomouc, tř. 17. listopadu 3

Účastnický poplatek:          1000,- Kč, placeno na místě v hotovosti

Jízdné:                                  nebude propláceno

Stravování:                          pořadatel nezajišťuje

Rozsah školení TAP:

1. P Práce trenéra atletiky, problematika atletických přípravek.
Sportování dětí nejmladší věkové kategorie, atletické disciplíny pro děti, stavba cvičební jednotky.
45 min
2. P Psychické a fyzické zvláštnosti dětského organismu při tělesné
zátěži, úrazová prevence a první pomoc.
45 min
3.-4. C Praktická cvičení pro atletickou školku (5 – 7 let) 90 min
5.-6. C Praktická cvičení pro atletickou minipřípravku (8 – 9 let) 90 min
7.-8. C Praktická cvičení pro atletickou přípravku (10 – 11 let) 90 min

 

S sebou:

psací potřeby
sportovní oděv a obuv pro vnitřní i venkovní prostory
seminární práci  na téma: Příprava na tréninkovou jednotku v atletické přípravce.
potvrzení mateřského oddílu o členství – pouze účastníci školení z atletických oddílů/klubů (text: Potvrzujeme, že………..je členem/členkou oddílu/klubu…………… a souhlasíme s tím, že bude v našem oddílu/klubu veden/a jako trenér/trenérka. podpis zástupce oddílu, razítko)

Přihlášky: přihlašujte se pomocí přihlašovacího formuláře Českého atletického svazu

viz odkaz: https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Coaches
(přijetí na školení bude potvrzeno zpětným emailem)

Trenérská kvalifikace:         Podmínkou udělení trenérské kvalifikace je absolvování školení a odevzdání seminární práce