Atletika Rýmařov zahajuje svou činnost

Dne 28. 3. 2019 byla Předsednictvem Českého atletického svazu přijata za člena Atletika Rýmařov.

Atletika Rýmařov se také přihlásila k členství do Krajského atletického svazu Olomouc.

Facebookové stránky nově vzniklého atletického klubu zde.

V úterý 10. 4. 2019 proběhlo také interní školení trenérů TAP a již se v Rýmařově nachází 4 kvalifikovaní trenéři.

Atletika Rýmařov se také hned zapojuje do projektu Českého atletického svazu Pohybová gramotnost – Atletika pro celou rodinu.