Valná hromada KASO 2019

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve středu 20. 3. 2019 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc.

Pozvánka včetně programu jednání a stanovení počtu delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

Volit se budou 4 delegáti na VH ČAS konanou 7. 4. 2019 ve Sportovním centru Nymburk.

Tajemníkem volební komise byl jmenován krajský manažer Českého atletického svazu pro Olomoucký kraj Mgr. Robert Novotný, email: rnovotny@atletika.cz, tel.: 603948958.

 

Podle ustanovení článku 5 odstavců 1 a 2 směrnice ČAS č. 2/2016 – Volební řád valných hromad KAS, je návrh kandidáta na funkci delegáta na valnou hromadu ČAS oprávněn podat delegát nebo člen KAS. Návrh se podává tajemníkovi volební komise písemně přímo na valné hromadě KAS až do okamžiku stanoveného volební komisí a obsahuje jméno a příjmení kandidáta, jméno nebo název navrhovatele a datum a podpis navrhovatele.

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.