Školení trenérů III. třídy

V Olomouci proběhne školení trenérů III. třídy. Školení zaštiťuje PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D. a proběhne v průběhu dvou víkendů: Datum: 1. konzultace: 1. – 4. 11. 2018 2. konzultace: 22. – 25. 11. 2018.

Podmínky přijetí na školení trenérů 3. třídy: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu a kvalifikace trenér žactva. POZOR: dle Směrnice ČAS o trenérech platné od 1. ledna 2017 se na školení 3. třídy mohou přihlásit pouze zájemci s kvalifikací Trenér žactva (TŽ).

Přihlášení na školení probíhá prostřednictvím webu ČAS, kde naleznete také více informací: http://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/