Valná hromada KASO 2020

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve středu 8. 4. 2020 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc.

Pozvánka včetně programu jednání a informace o počtech delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.