Zápisy z jednání výkonného výboru KASO

Zápis z 24. jednání VV KASO konaného 18. 9. 2019 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 16. 10. v 9:00.

 

Zápis z 23. jednání VV KASO konaného 21. 8. 2019 v Olomouci Příští schůze bude 18. 9. v 9:00.

Zápis z 22. jednání VV KASO konaného 19. 6. 2019 v Olomouci Příští schůze bude 21. 8. ve 13:00.

 

Zápis z 21. jednání VV KASO konaného 22. 5. 2019 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 19. 6. v 9:00.

Zápis z 20. jednání VV KASO konaného 17. 4. 2019 v Olomouci (Příloha) Příští schůze bude 22. 5. v 9:00.

Zápis z 19. jednání VV KASO konaného 20. 3. 2019 v Olomouci (Příloha 1, Příloha 2) Příští schůze bude 17. 4. v 9:00.

Zápis z 18. jednání VV KASO konaného 14. 2. 2019 v Olomouci (Program VH 2019) Příští schůze bude 20. 3. v 15:00.

 

Zápis z 17. jednání VV KASO konaného 9. 1. 2019 v Olomouci Příští schůze bude 14. 2. v 9:00.

 

Zápis z 16. jednání VV KASO konaného 14. 11. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 9. 1. 2019 v 15:00.

 

Zápis z 15. jednání VV KASO konaného 3. 10. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 14. 11. 2018 v 15:00.

 

Zápis z 14. jednání VV KASO konaného 22. 8. 2018 v Přerově Příští schůze bude 3. 10. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 13. jednání VV KASO konaného 5. 6. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 22. 8. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 12. jednání VV KASO konaného 10. 5. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 5. 6. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 11. jednání VV KASO konaného 10. 4. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 10. 5. 2018 v 9:00.

 

Zápis z 10. jednání VV KASO konaného 13. 3. 2018 v Olomouci (vzor plné moci pro VH) Příští schůze bude 10. 4. 2018 v 15:30. 

 

Zápis z 9. jednání VV KASO konaného 20. 2. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 13. 3. 2018 v 9:00.