Zápisy z výkonného výboru KASO

Zápis z 16. jednání VV KASO konaného 14. 11. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 9. 1. 2019 ve 14:30.

 

Zápis z 15. jednání VV KASO konaného 3. 10. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 14. 11. 2018 v 15:00.

Zápis z 14. jednání VV KASO konaného 22. 8. 2018 v Přerově Příští schůze bude 3. 10. 2018 v 9:00.

Zápis z 13. jednání VV KASO konaného 5. 6. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 22. 8. 2018 v 9:00.

Zápis z 12. jednání VV KASO konaného 10. 5. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 5. 6. 2018 v 9:00.

Zápis z 11. jednání VV KASO konaného 10. 4. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 10. 5. 2018 v 9:00.

Zápis z 10. jednání VV KASO konaného 13. 3. 2018 v Olomouci (vzor plné moci pro VH) Příští schůze bude 10. 4. 2018 v 15:30. 

Zápis z 9. jednání VV KASO konaného 20. 2. 2018 v Olomouci Příští schůze bude 13. 3. 2018 v 9:00.